Staff di Mario's Super Picross

Da Super Mario Wiki, l'enciclopedia di Mario.

Questa è una lista di tutti coloro che hanno lavorato al gioco Mario's Super Picross.

Executive Producer[modifica]

 • Hiroshi Yamauchi

Supervisors[modifica]

Producers[modifica]

 • Takashi Kawaguchi
 • Makoto Nakayama

Director[modifica]

 • Tsunekaz Ishihara

Main Programmers[modifica]

 • Noriaki Teramoto
 • Hatao Ogata

Programming Assistant[modifica]

 • Hiroyuki Kawaharabayashi

Screen Graphics Designers[modifica]

 • Norichika Meguro
 • Tsunekaz Ishihara
 • Seiji Kuroiwa

Sound Programmer & Music Composer[modifica]

 • Toshiyuki Ueno

Puzzle Coordinator[modifica]

 • Kazuya Kasai

Puzzle Designers[modifica]

 • Aguru Tanaka
 • Yasuyuki Yamashita
 • Mituo Fujiwara
 • Akiko Uni
 • Kyoko Tanabe
 • Jun Nakajima

Package & Manual Designers[modifica]

 • John Tymkiw
 • Takako Sakata

Manual Editors[modifica]

 • Hiroyuki Jinnai
 • Atsuko Kawahara

Coordinators[modifica]

 • Kazuyuki Yamamoto
 • Katsuyoshi Irie
 • Takahiro Nagai
 • Junichi Akama
 • Takuya Sakamoto
 • Masaki Hashizume

Special Thanks to[modifica]

 • Masatoshi Utashiro
 • Sachiko Iguchi
 • Shingo Mori

Presented by[modifica]

Voci correlate[modifica]