Staff di Mario Tennis (Game Boy Color)

Da Super Mario Wiki, l'enciclopedia italiana.

Questa è una lista di tutti coloro che hanno lavorato al gioco Mario Tennis per Game Boy Color, per la versione Nintendo 64, vedere qui.

Subscript & Lead Game Designers[modifica | modifica wikitesto]

 • Hiroyuki Takahashi
 • Shugo Takahashi

Director[modifica | modifica wikitesto]

 • Shugo Takahashi

Programming Director[modifica | modifica wikitesto]

 • Kenji Numaya

Sound Director[modifica | modifica wikitesto]

 • Masaaki Uno

Assistant Producer[modifica | modifica wikitesto]

 • Yusuke Sugimoto

Assistant DIrector[modifica | modifica wikitesto]

 • Ayumu Shindo

Game Design Staff[modifica | modifica wikitesto]

 • Yusuke Sugimoto
 • Ayumu Shindo
 • Kentaro Sakoh
 • Shuji Shimizu

Programming Staff[modifica | modifica wikitesto]

 • Yutaka Yamamoto
 • Takeshi Nohara
 • Akiko Sato
 • Kaoru Shimad
 • Norio Shimizu
 • Yasushi Kazawa
 • Hiroyuki Ichikawa
 • Yasuhiro Taguchi

Original Characters[modifica | modifica wikitesto]

Graphics[modifica | modifica wikitesto]

 • Mitsuru Fukumoto
 • Masashi Mikami
 • Akihito Kimura
 • Kaori Matsunaga
 • Hidetoshi Sakamoto
 • Masayuki Hashimoto

Original Music Composer[modifica | modifica wikitesto]

Music Compositon & Arrangement[modifica | modifica wikitesto]

 • Motoi Sakuraba

Sound Effects & Sound Operator[modifica | modifica wikitesto]

 • Hiroyuki Hamada

Supervisor[modifica | modifica wikitesto]

 • Shigeru Miyamoto
 • Takashi Tezuka
 • Koji Kondo
 • Haruki Kodera
 • Toru Takamatsu

Graphic Support[modifica | modifica wikitesto]

 • Yoichi Kotabe
 • Masanori Sato

Artwork Staff[modifica | modifica wikitesto]

 • Ryuji Hagino
 • Yoshitaka Nishikawa
 • Motoki Fujita
 • Aya Takano

Coordinator[modifica | modifica wikitesto]

 • Masaaki Uno
 • Toshiharu Izuno

English Translation[modifica | modifica wikitesto]

 • Bill Trinen
 • Tim O'Leary

Localization[modifica | modifica wikitesto]

 • Michelle Powers

Localization Management[modifica | modifica wikitesto]

Special Thanks to[modifica | modifica wikitesto]

 • Super Mario Club staff
 • NOA Product Testing
 • Minoru Arakawa
 • Manabu "Mike" Fukada
 • Kazuhiro Matsumoto
 • Atsushi Okada
 • Kenichi Nishida

Produced By[modifica | modifica wikitesto]

 • Shinji Hatano
 • Hirotuki Takahashi
 • Shugo Takahashi

Executive Producer[modifica | modifica wikitesto]

 • Hiroshi Yamauchi

CAMELOT Co., Ltd.

NINTENDO Co., Ltd.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]