Staff di Super Mario Land 2: 6 Golden Coins

Da Super Mario Wiki, l'enciclopedia di Mario.

Questa è una lista di tutti coloro che hanno lavorato al gioco Super Mario Land 2: 6 Golden Coins.

Directors[modifica]

Programmers[modifica]

 • Takahiro Harada
 • Masaru Yamanaka
 • Yuzuru Ogawa

Assistant Programmer[modifica]

 • Tsutomu Kaneshige

Graphic Designers[modifica]

Music Composer[modifica]

Package Designers[modifica]

 • Masafumi Sakashita
 • Fujiko Nomura
 • Yasuo Inoue

Testing Players[modifica]

Nota: Creditati solo per nome.

 • Masao Yamamoto
 • Yoshio Sakamoto
 • Tōru Osawa
 • Hiroshi Momose
 • Kōta Fukui
 • Hiroyuki Kimura
 • Keisuke Terasaki
 • Masahiko Mashimo
 • Kenichi Nakamura
 • Hitoshi Yamagami
 • Katsuya Yamano
 • Yoshinori Katsuki
 • Isao Hirano
 • Tomoyoshi Yamane
 • Yasuo Inoue
 • Takashi Imoto
 • Nobuhiro Ozaki
 • Kenichi Sugino

Producer[modifica]

Special Thanks To[modifica]

 • Tony Harman
 • Don James
 • Hiro Yamanda
 • Paul Lange
 • Yuka Nakata
 • Dayv Brooks
 • Steve Miles
 • Mary Cocoma

Executive Producer[modifica]

Presented By[modifica]

Voci correlate[modifica]