Staff di Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Da Super Mario Wiki, l'enciclopedia di Mario.

Questa è una lista di tutti coloro che hanno lavorato al gioco Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars. Tutti i crediti fino al credito per il Production Supervisor sono crediti della Squaresoft, mentre i crediti sotto sono crediti della Nintendo.

Directors[modifica | modifica wikitesto]

  • Chihiro Fujioka
  • Yoshihiko Maekawa

Event Design[modifica | modifica wikitesto]

  • Keisuke Matsuhara
  • Yasushi Matsumura
  • Taru Kudo

Battle Design[modifica | modifica wikitesto]

  • Yatsuyuki Hasebe
  • Akiyoshi Ohta

Main Programmer[modifica | modifica wikitesto]

  • Fumiaki Fukaya

Battle Programmers[modifica | modifica wikitesto]

  • Ryo Muto
  • Aoy

Menu Programmer[modifica | modifica wikitesto]

  • Mitsou Yoshioka

Graphic Coordinator[modifica | modifica wikitesto]

  • Hideo Minaba

Main Character Design[modifica | modifica wikitesto]

  • Kiyofumi Kato
  • Yuko Hatae

Monster Character Design and Character Supervisor[modifica | modifica wikitesto]

  • Kazuyuki Kurashima

Visual Effects and Plot Assistance[modifica | modifica wikitesto]

  • Jiro Mifune

Map Data Coordinator[modifica | modifica wikitesto]

  • Kenichi Nishi

B.G. Map Design[modifica | modifica wikitesto]

  • Akira Ueda
  • Yuko Abiru
  • Yuka Miyamoto
  • Toshiyuki Mogi
  • Yukiko Sasaki

Battle B.G. Design[modifica | modifica wikitesto]

  • Misako Tsutsui

Map Data Coordinate Assistant[modifica | modifica wikitesto]

  • Toshiro Kurihara

B.G. Map Graphics[modifica | modifica wikitesto]

  • Tomoyoshi Sakaguchi
  • Yuki Azuma

Music[modifica | modifica wikitesto]

  • Youko Shimomura

Sound Engineer[modifica | modifica wikitesto]

  • Teruaki Sugawara

Sound Programmer[modifica | modifica wikitesto]

  • Hidenori Suzuki

Assistant Sound Engineer[modifica | modifica wikitesto]

  • Motoko Watanabe

Sound Effects[modifica | modifica wikitesto]

  • Chiharu Minekawa
  • Yoshitaka Hirota
  • Kaori Takahashi

Publicicty[modifica | modifica wikitesto]

  • Yusuke Hirata

Publicity Assistant[modifica | modifica wikitesto]

  • Kiyoko Maeda

Translation[modifica | modifica wikitesto]

  • Rika Maruya
  • Noriko Wada

Translation Coordinator[modifica | modifica wikitesto]

  • Aiko Ito

Translation Supervisor[modifica | modifica wikitesto]

Monitor Coordinators[modifica | modifica wikitesto]

  • Ryuko Kouda
  • Hiromi Masuda
  • Kazuhiro Kawasaki
  • Hiroyoshi Hamada
  • Yuriok Chiba
  • Norimasa Hanada
  • Kozue Kaneko
  • Yoshia Shibano
  • Rei Komatsu

Special Thanks To[modifica | modifica wikitesto]

  • Shinji Hashimoto
  • Kazuyuki Hashimoto
  • Hidetoshi Ohmori
  • Mikenori Sakakibara
  • Tomohiro Kayano
  • Akihiro Yamaguchi

Extra Special Thanks To[modifica | modifica wikitesto]

  • Hiroyuki Itou
  • Nobuo Uematsu
  • Tetsuya Nomura

Production Supervisor[modifica | modifica wikitesto]

  • Hironobu Sakaguchi

Character Advisor[modifica | modifica wikitesto]

Screenplay Advisor[modifica | modifica wikitesto]

C.G. Model Designer[modifica | modifica wikitesto]

  • Shinya Takahashi

Special Thanks To[modifica | modifica wikitesto]

NOA Production Analysis[modifica | modifica wikitesto]

  • Jim Wornell
  • Kayomi McDonald

Producer[modifica | modifica wikitesto]

Executive Producer[modifica | modifica wikitesto]

  • Hiroshi Yamauchi
  • Tetsuo Mizuno

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]