Staff di Super Mario Sunshine

Da Super Mario Wiki, l'enciclopedia di Mario.

Questa è una lista di tutti coloro che hanno lavorato al gioco Super Mario Sunshine.

Executive Producer[modifica]

Producers[modifica]

Directors[modifica]

Map Director[modifica]

 • Futoshi Shirai

Assistant Directors[modifica]

 • Makoto Miyanaga
 • Takao Shimizu
 • Yasuyuki Oyagi
 • Kimiharu Hyodo
 • Shigeyuki Asuke

Character Design[modifica]

 • Hiroshi Matsunaga
 • Takeshi Hosono
 • Satomi Maekawa
 • Ryuichi Yamamoto
 • Michiho Hayashi
 • Akiko Hirono
 • Kenta Motokura

Map Design[modifica]

 • Hiromu Takemura
 • Atsushi Miyagi
 • Shinko Konishi
 • Taeko Sugawara

Map Object Design[modifica]

 • Kazumi Yamaguchi

Screen Design[modifica]

 • Ren Uehara
 • Hidekazu Ota

Demo Design[modifica]

 • Takumi Kawagoe
 • Naoki Mori
 • Hiroyasu Kuwabara
 • Shunsuke Makita

Effect Design[modifica]

 • Keijiro Inoue

Main Programming[modifica]

System Programming[modifica]

 • Shunsaku Kitamura

Enemy Programming[modifica]

 • Shinichi Sasaki
 • Naoya Morimura

Camera/NPC Programming[modifica]

 • Shirou Mouri

Object Programming[modifica]

 • Takeshi Hayakawa

2D Programming[modifica]

 • Yusuke Shiraiwa

Support Programming[modifica]

 • Yutaka Hiramuki
 • Eiichi Shirakawa
 • Naoki Koga
 • Tetsuya Nakata
 • Daisuke Nakamura
 • Keizo Ohta
 • Hideaki Shimizu

Technical Support[modifica]

 • Takao Sawano
 • Library Support Team

Music[modifica]

Sound Effect Programming[modifica]

Script[modifica]

 • Makoto Wada

North American Localization[modifica]

Voice[modifica]

Progress Management[modifica]

 • Minoru Narita
 • Keizo Kato

Debug Support[modifica]

 • Hironobu Kakui
 • Keisuke Terasaki
 • Kenshirou Ueda
 • Masahiro Takeguchi

NOA Engineering Team[modifica]

 • Yoshinobu Mantani
 • Matt Park
 • Raychole L'Anett
 • Robert Crombie
 • Kirk Buchanan
 • Scott Callahan
 • Paul Rush
 • Robert Box
 • Jim Holdeman

European Localization[modifica]

 • Product Localization Team

Coordination[modifica]

 • Hiroyuki Uesugi

Translation[modifica]

French[modifica]
 • Pierre Sanchez
German[modifica]
 • Daniel Schäfers
Italian[modifica]
 • Andrea Salvi
Spanish[modifica]
 • Palma Sánchez de Moya

Validation and Testing Team[modifica]

Special Thanks[modifica]

 • Keisuke Nishimori
 • Shinya Takahashi
 • Tsuyoshi Watanabe
 • Yo Ohnishi
 • Ryuji Kobayashi
 • Aya Sumimoto
 • Yoichi Kotabe
 • Hiroaki Takenaka
 • Junji Morii
 • Kunio Watanabe
 • Kenji Nishida
 • Tomoaki Kuroume
 • Tokihiko Toyoda
 • Haruyasu Ito
 • Yasunari Nishida
 • Hiroto Yada
 • Motoi Okamoto
 • Yasushi Ebisawa
 • Taku Matoba
 • Yukihiko Ito
 • Takahiro Watanabe
 • Shigeki Yoshida
 • Yuzuru Ogawa
 • Super Mario Club
 • NOA Engineering Debug Team

Voci correlate[modifica]