Staff di Yoshi's Universal Gravitation

Da Super Mario Wiki, l'enciclopedia di Mario.

Questa è una lista di tutti coloro che hanno lavorato al gioco Yoshi's Universal Gravitation.

Directors[modifica]

 • Hidetoshi Takeshita
 • Hiroto Saiki

Planning Director[modifica]

 • Masahide Kobayashi

Planning[modifica]

 • Yuusuke Nakadaira
 • Masaru Yonezawa
 • Noboyuki Maruyama

Art Director[modifica]

 • Yasuhisa Nakagawa

Design[modifica]

 • Hiroyuki Kawaguchi
 • Daisuke Kojima
 • Takeshi Ohashi
 • Hashihito Komatsu
 • Shogo Uema
 • Hidetaka Kakihana
 • Shogo Kunigami
 • Go Kakazu
 • Kouki Mogi
 • Manabu Kusunoki

Technical Director[modifica]

 • Hidetoshi Takeshita

Programming[modifica]

 • Yuki Hatakeyama
 • Koji Kaifu

Sound[modifica]

 • Tatsuyuki Maeda
 • Masaru Setsumaru
 • Mariko Nanba

Supervisors[modifica]

 • Takashi Tezuka
 • Hisashi Nogami

Graphics Support[modifica]

 • Tsuyoshi Watanabe
 • Yo Ohnishi

Sound Support[modifica]

Coordination[modifica]

 • Toyokazu Nonaka

European Lozalization[modifica]

 • Hiroyuki Uesugi
 • Asuka Kuroda

French Text[modifica]

 • Thomas Miriel

German Text[modifica]

 • Micky Auer

Italian Text[modifica]

 • Roby Bonomo

Spanish Text[modifica]

 • Iván Garrido González

English Text[modifica]

 • Nate Bihldorff
 • Bill Trinen

NOE Product Testing Team[modifica]

 • Wolfgang Weber
 • Matthew Mawer
 • Andrea De Benedetto
 • Francesca Cecca
 • Israel Días Izquierdo

Special Thanks[modifica]

Producers[modifica]

 • Masaki Tawara
 • Naoto Ohshima

Senior Producer[modifica]

 • Yoji Ishii

Executive Producer[modifica]

Voci correlate[modifica]

Template:YUG